กิจการหอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เปิดให้บริการหอประชุม และอาคารบริการระบบสุขภาพ 
สำหรับประชุม สัมมนาและการจัดเลี้ยง การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-245735-69 ต่อ 69013 ,081-7459951  เรือเอก เรวัต พงษ์ธัญญกรณ์