ขั้นตอนการทำนัดหมายเข้ารับบริการคลินิกโควิดด้วยตนเอง
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้ป่วยที่ ATK ขึ้น 2 ขีด 
มีระดับอาการสีเขียว และไม่ต้องการตรวจ RT-PCR เพิ่มเติม

Link ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาด้วยตนเอง
https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
Link ประเมินระดับอาการของตนเอง
https://sk.nmd.go.th/app/HI/
Link : ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SRK Touch
https://youtu.be/rrDcUAxx4aA

>