โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วย
เนื่องจาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดให้บริการมามากกว่า 25 ปี
ดังนั้นห้องพิเศษในหอผู้ป่วยต่างๆ เริ่มเก่าและชำรุด จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษที่เหลือ
จำนวน 120 ห้อง ราคาห้องละ 370,000 บาท และจารึกชื่อผู้บริจาคติดหน้าห้อง 
บริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยธนชาต ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ " 
เลขบัญชี 302-2-60354-6 
โทรศัพท์ 038-933905, 096-8413644
หรือติดต่อโดยตรงที่  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ไกล้แผนกเวชระเบียน