สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนสองเข็มครบ
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ให้มาฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตามรายชื่อ/SMS ที่ท่านได้รับ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก QR code 
หรือ Link : https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/search/
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่าน Google form ( 3000 คน )
มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อย จะประกาศให้ทราบต่อไป