ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 65 จำนวน 23 คน 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 65 จำนวน 23 คน