ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริจาคผ่านบัญชี "ธนาคารทหารไทยธนชาต"
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "
เลขบัญชี 302-2-60354-6
โทรศัพท์ 038-933905,0968413644
หรือติดต่อโดยตรงที่ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ใกล้แผนกเวชระเบียน