วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ตรงกับวันกองทัพไทย
เป็นวันหยุดราชการของ กระทรวงกลาโหม รพ.ฯ หยุดทำการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน รับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.