ประกาศ รพ.ฯ จากนโยบายสาธารณสุขจังหวัด ในสถานการณ์โควิด-19
สอบถามโทร.038-933900 แผนกประชาสัมพันธ์