ขอเชิญชวน Load Mobile Application "SRK Touch" จาก Play Store สำหรับผู้ป่วยของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ท่านจะสามารถตรวจสอบคิว , การนัดหมาย , ประวัติการรักษา, ประวัติแพ้ยา, ผล Lab , X-Ray และติดตามสถานะคิว จาก Application นี้ ช่วงนี้ใช้ได้เฉพาะ android นะคะ ส่วน iOS อยู่ในขั้นดำเนินการ, และในคนไข้ที่มาตรงนัด สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ สามารถลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk เพื่อไปยังห้องตรวจต่างๆ ซึ่งจะได้บัตรคิว และใบรับรองสิทธิ์อยู่ในใบเดียวกัน หรือกรณีมาเจาะเลือดล่วงหน้าภายใน 7 วัน สามารถออกใบรับรองสิทธิ์ได้ที่ตู้นี้ โดยไม่ต้องไปที่ห้องรับรองเพื่อออกสิทธิ์ แต่สำหรับท่านที่มาตรงนัด แต่ไม่ได้ทำการนัดในระบบ EMR หรือ คนไข้สิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการยังต้องไปออกสิทธิ์ห้องเดิมก่อนนะคะ #อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาทุกครั้งด้วยค่ะ