พรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564) เป็น "วันพระเจ้าตากสินมหาราช"
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หยุดทำการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินรับบริการได้ที่ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง