ผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบสองเข็ม
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงพยาบาลจะเริ่มนัดท่านมากระตุ้นเข็มที่ 3 
ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โดยจะประกาศ รายชื่อ วัน-เวลา ที่นัดหมาย ทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/srkhospital
หรือแจ้งทางระบบ SMS ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับโรงพยาบาล
ส่วนวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรียังไม่มีนโยบายให้กระตุ้น
สอบถามข้อมูลวัคซีนโควิดได้ที่ 
โทร. 038-933900 ต่อคลินิกวัคซีน ในวันและเวลาราชการ