ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ของนัดล่วงหน้า เลื่อนนัด และข้อมูลอื่นๆ โทร.038-933906