ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills)

รับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ตั้งแต่ 14-16 ธันวาคม 2564 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานแพทย์ศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
โทร.038-245700 ต่อ 69827,60944 (เวลาราชการ) 


ประกาศสมัครสอบหัตถการ (Manual skills)
ใบสมัครสอบหัตถการ (Manual skills)