เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ​
 ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลทุกท่าน​
"สวมหน้ากากอนามัย" ตลอดการรับบริการ​