วันแพทย์ไทย 27 พฤศจิกายน ของทุกปี
เราเชื่อว่า ทุกท่านจะมีคุณหมอที่ท่านรู้สึกประทับใจ
และอยากเล่าเรื่องราวที่ท่านประทับใจให้กับผู้อื่นให้ทราบ
เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านบอกเล่าเรื่องราว "คุณหมอในดวงใจ" ของท่านแทนคำขอบคุณ ลงในช่องคอมเมนต์ตามลิงค์ที่แนบ
https://web.facebook.com/srkhospital/posts/2754707904831161