วันหยุดทำการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในเดือนธันวาคม 64