ศูนย์หัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และศูนย์สุขภาพ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ
INNOVATIVE in HEART FAILURE
MANAGEMENT of 9th SHCC 2021
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. -16.00 น.
ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
อาคารพิเคราะห์ และบำบัดโรค ชั้น 5
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
***ลงทะเบียน On Site จำนวน 100 ท่าน
ติตต่อ ห้องตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด โทร.52692
***ลงทะเบียน On Line  Zoom สแกน QRcode หากพบปัญหาติดต่อคุณพรกมล โทร. 063-5259222