สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
และต้องการ "กระตุ้นเข็ม 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" 
สามารถติดต่อจองคิวได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ