วัคซีนโควิด สำหรับผู้สูงอายุ, ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
สามารถเข้ารับบริการได้ 
ในวันศุกร์ที่ 12  พ.ย. 2564 เวลา 08.00 -12.00 น. 
รับเฉพาะผู้ที่มาจองคิวตามช่องทางในประกาศ 
จำกัด 500 ท่านเท่านั้น