เนื่องด้วย14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก "เราจะทำให้การเข้าถึงการรักษาเบาหวานดีขึ้นได้อย่างไร ...."
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1200-1330 ห้องตรวจอายุรเวชกรรม จัดงานเบาหวานโลกเป็นการฟังคุณพยาบาลและนักกำหนดอาหารจาก 
รพ.รามาธิบดี ที่มีประสบการณ์การดูแลเบาหวานมายาวนาน เพียง Scan QR มาฟังผ่าน ZOOM Meeting
(ID:869 8629 0121,Passcode:DMtrainer) มีของรางวัลแจกในงาน