กำหนดเวลาเปิดทำการ คลินิกพิเศษคู่สัญญานอกเวลา เวลา 16.00 น. - 20.00 น. เดือน พฤศจิกายน 2564