ขณะนี้ รพ.ฯได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากกระทรวงสาธารณสุข 
สำหรับกลุ่ม 608 (สตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
-วัคซีนสูตรไขว้ >>ซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2 
หากสตรีตั้งครรภ์ท่านใด ที่ลงทะเบียนไว้ (แม้จะคลอดบุตรแล้ว)
และมีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1     
***กรุณาเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาดังนี้***
               วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0800 น.
               หอประชุม รพ.ฯ ชั้น 3  (นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เพจสูตินรีเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.