โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
กำหนดการ 
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ (อาคารคาวหวาน)
เวลา 08.00 น. ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี 
ร่วมบริจาคได้ที่ : ชื่อบัญชี การกุศล รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ธนาคารทหารไทยธนชาต   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 632-269012-1