ประกาศ 
ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในระบบหมอพร้อมของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
ให้มารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
*เวลาตามนัดหมายเดิม โปรดนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน
หากไม่ได้รับ SMS แจ้งเตือนสามารถแสดงหน้อจอการจอง
จากระบบหมอพร้อมเพื่อลงทะเบียนได้ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 038-933900 ต่อ คลินิกวัคซีน ในวันเวลาราชการ