ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่มีนัดรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)

สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2

จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ตามเวลาที่แจ้งใน SMS

จะได้รับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็น เข็มที่ 3

ท่านสามารถ ติดข่าวสารได้ Facebook รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้อีกช่องทาง

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | Facebook