โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศหยุดทำการ
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 
เนื่องจากเป็นวันมหิดล (หยุดราชการกรณีพิเศษ)
รับตรวจเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉินเท่านั้น