สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
เลื่อนมาฉีดในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 
สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08:00 - 11:00 น.
การฉีดเข็มที่ 2 จะมี sms แจ้งให้ทราบ หากไม่ได้รับข้อความสามารถติดต่อ
ได้ที่คลินิกวัคซีนในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.