ผู้รับบริการที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถมารับบริการตามวันที่ระบุใบนัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 038 - 933900 ต่อ คลินิกวัคซีน
 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ (16) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | Facebook