ประกาศ
- สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564  
- ให้มารับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac )
 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาตามที่เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง