ประกาศ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 
ห้องตรวจโรคทั่วไปและคลินิกคู่สัญญา 
ปิดทำการนอกเวลา 16.00 - 22.00 น. 
สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินยังสามารถตรวจที่ห้องตรวจโรคฉุกเฉินได้
และสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย สามารถทำนัดหมายได้
เวลา 08.00- 16.00 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์
038-933900 ต่อ ห้องตรวจโรคที่ท่านต้องการ เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ท่านสามารถติดตามประกาศอื่นๆ ได้ที่เฟสบุ๊ค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้อีกช่องทาง   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | Facebook