ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เท่านั้น
ให้มารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ซิโนแวค (Sinovac )
ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลาตามที่เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่
1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด
2. โรคเบาหวาน
3. โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างให้เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
6. โรคหัวใจและหลอดเลือด
7. โรคไตเรื้อรังระยะ 5
**ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 26 - 31 ก.ค. 64
**สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มอื่นๆ ขอให้รอประกาศการจัดสรรวัคซีนอีกครั้ง 

ท่านสามารถติดตามประกาศอื่นๆ ได้ที่เฟสบุ๊ค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้อีกช่องทาง   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | Facebook