ประกาศ 
ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
(เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเท่านั้น)
โรงพยาบาล อำนวยความสะดวก เปิดให้จอดรถด้านข้างทางขึ้นห้องรับรองสัญญาบัตร 
เพื่อไปยังบริเวณจุดให้บริการฉีดวัคซีน