ประกาศ 
ผู้รับบริการที่มีนัดหมายในระบบหมอพร้อม 
ในวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้โทรแจ้ง
สำหรับผู้รับบริการที่มีวันนัดตั้งแต่วันที่ 10  กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ติดตามข่าวสารและ
รอการโทรแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดจุดจอดรถบริเวณด้านหน้า หอประชุม รพ.ฯ  และลานจอดรถ ด้านทางเข้าห้องรับรองสัญญาบัตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าอาคาร
ติดต่อ/สอบถาม โทร.038-933900 ต่อคลินิกวัคซีน ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 น. - 16:00 น.