เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 เร็วขึ้น 
สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
เข็มแรก วันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2564