เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิ.ย.64 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดจุดจอดรถบริเวณด้านหน้า หอประชุม รพ.ฯ  และลานจอดรถ ด้านทางเข้าห้องรับรองสัญญาบัตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าอาคาร