ขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ได้รับการจัดสรรวัค แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับประชาชน

ที่ลงทะเบียนในระบบ "หมอพร้อม"

ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2564

ขอให้ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนในวันดังกล่าว

สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนได้

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 (วันเดียวเท่านั้น)

สามารถตรวจสอบว่ารายชื่อและเวลาเข้ารับบริการของท่าน

ได้จาก QR code ในประกาศหรือจาก Link https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/