รับยาใกล้บ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อ COVID-19 
ท่านสามารถเลือกไปรับยาได้ที่
1.คลินิกกองเรือยุทธการ 
2.คลินิกนาวิกโยธิน
3.คลินิกนาจอมเทียน
โปรดสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียน (ห้องยานอก,ห้องสัญญาบัตร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เภสัชกร
โทร.038-245735-69 ต่อ 69282-93