ประกาศ 
สำหรับผู้รับบริการที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
 ตั้งแต่วันที่ 11- 20 มิถุนายน 2564 
และประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
สามารถตรวจสอบว่ารายชื่อของท่านอยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล
ได้จาก QR code ในประกาศหรือจาก Link https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/