แจ้งปรับตารางเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ติดตามข่าวสาร Update ล่าสุด...ได้ที่ Facebook รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  : https://www.facebook.com/srkhospital