ชวนเช็คชื่อ "ชัวร์ก่อนฉีด"
      รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยินดีให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ทุกท่าน
ตามนโยบายของรัฐบาล แต่เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากตัดสินใจลงทะเบียน
เลือก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน 
     ท่านสามารถตรวจสอบยืนยันให้เกิดความมั่นใจว่ามีรายชื่อของท่านบรรจุอยู่ใน
ตารางนัดของ รพ.ฯ จริงหรือไม่ พร้อมวันและช่วงเวลาที่จัดไว้ ผ่านระบบงานสารสนเทศของ รพ.ฯ ด้วย QRcode หรือ ตามลิงค์ที่แนบ
ตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มแรก)  https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/

***โปรดทราบ การมีรายชื่ออยู่ในตารางนัดของ รพ.ฯ มิได้เป็นหลักประกันว่าท่าน
จะได้รับวัคซีนตามตารางนัดเสมอไป หากในวันนัดของท่านปรากฎว่า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาถึง รพ.ฯ