เตรียมให้พร้อมก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ "หมอพร้อม" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
สามารถติดต่อรับบริการได้ตามช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เดิมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.กรุณาตรวจสอบรายชื่อและมารับบริการตามช่วงเวลาที่นัดหมายเท่านั้น สามารถมาก่อนเวลาได้ 10-15 นาที
2.วัคซีนที่จะได้รับคือ แอสตร้าเซนเนก้า
3.งดดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนฉีดวัคซีน 1 วัน
4.ปิดรับลงทะเบียนในเวลา 15:00 น. 
โทร.038-933900 ต่อ 69816  (คลินิกวัคซีน)

ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีน Covid-19