ประกาศ 
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
เปิดให้บริการทันตกรรมตามปกติตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.64 เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากผู้ป่วยที่ถูกเลื่อนนัดออกไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต้องการมาทำนัดใหม่ สามารถมาติดต่อได้ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.64 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน 
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โทรศัพท์ 038-245782