ตามที่มีประกาศการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19    โดยแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้น 
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบดังนี้
1.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด
2.สามารถเปิดรับการจองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้โดยสามารถให้บริการในวันราชการตั้งแต่เวลา 0900-1500 เท่านั้น
3.รพ.สามารถบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ได้ตามจำนวนที่จำกัด ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเร่งด่วนจำเป็นเท่านั้น
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933900