เรียนผู้รับบริการ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
ขอแจ้งแนวทางในการบริการผู้ป่วยดังนี้
-ขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเร่งด่วน
-ลดการผ่าตัดและหัตถการทุกประเภท เว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 
-ให้บริการจัดส่งยาแบบ Drive Thru
-งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี 
จึงขออภัยในความไม่สะดวก