ประกาศ
จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ให้บริการในทุกภารกิจเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพจนทำให้เกิดภาวะ
วิกฤตต่อทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการทางด้านการตรวจรักษา
รพ.จึงมีความจำเป็นต้องขอจำกัดจำนวนการตรวจหาเชื่อ Covid-19 เป็นวันละ 100 รายเท่านั้น 
**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ทั้งนี้ตั้งแต่  19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป