ประกาศ

กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอให้บริการทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทันตกรรมฉุกเฉินได้แก่

-มีภาวะเลือดออกมากในช่องปาก

-มีการติดเชื้อในช่องปากหรือใบหน้า ที่มีอาการบวมจนขัดขวางทางเดินหายใจ

-ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก ใบหน้า และกระดูกขากรรไกร

ทันตกรรมเร่งด่วนได้แก่

-การเตรียมช่องปากก่อนการฉายรังสี การให้เคมีบำบัด หรือการผ่าตัดหัวใจ

-มีอาการต่างๆ ดังนี้ เช่น ปวดฟัน, เสียวฟัน, ฟันคุดอักเสบ, เหงือกบวม, เป็นหนอง, ปวดแผลถอนฟัน, ฟันผุมีอาการ ฟันแตก, ครอบฟันหลุด,

ฟันปลอมมีปัญหา เป็นต้น

คลินิกนอกเวลาจะทำการเลื่อนนัดออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

กรณีเป็นผู้ป่วยที่มาตรวจ แต่ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน จะติดต่อไปเพื่อทำนัดให้ในภายหลัง

 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โทรศัพท์ 038-245782