ชมรมพุทธฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ โครงการ "มงคลธรรม คุณธรรมนำชีวิต"  ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ฝึกการทำสมาธิเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 0830 -1530 น. 
ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2pTJyU1WlPfqNla_3s0oceUA8GtHMEI89CG471CvyEpuJQ/viewform
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 038-245735 ต่อ 69443